فراخوان

اساتید و محققان محترم می‌توانند با ارسال مقاله در زمینۀ پاسخ به شبهات در چارچوب ضوابط مربوط به فصلنامه همکاری بفرمایند.

شماره جاری: دوره 7، شماره 25، فروردین 1401، صفحه 1-180 

تجربه‌های نزدیک به مرگ / نشست ‌علمی

صفحه 123-147

رضا محمدی‌شاهرودی؛ محمدجواد رودگر


ابر واژگان