فراخوان

اساتید و محققان محترم می‌توانند با ارسال مقاله در زمینۀ پاسخ به شبهات در چارچوب ضوابط مربوط به فصلنامه همکاری بفرمایند.

شماره جاری: دوره 7، شماره 27، مهر 1401، صفحه 1-170 

پژوهش تطبیقی آیۀ رضوان با رویکرد عدالت صحابه

صفحه 17-33

محمدرضا پیری؛ محمدجواد حاجی ابوالقاسم دولابی


ابر واژگان