کلیدواژه‌ها = تناقض
بررسی آیین مسیحیت براساس معیارهای عقلی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1402، صفحه 43-64

حمیدالله رفیعی‌زابلی


بررسی نگرۀ تناقض گزاره‌های علمی قرآن با داده‌های علوم‌تجربی

دوره 6، شماره 23، مهر 1400، صفحه 29-49

حسن‌رضا رضایی؛ فرج‌اله عباسی؛ محمدکاظم حسینی‌کوهساری


نقد و بررسی مبانی مدعیان تناقض در قرآن

دوره 1، شماره 2، تیر 1395، صفحه 105-132

حسن رضا رضایی