کلیدواژه‌ها = روحانیت
روحانیت و مدیریت سیاسی؛ بایسته‌ها و چالشها

دوره 7، شماره 28، اسفند 1401، صفحه 75-92

علی مجتبی‌زاده


روحانیت و چالش‌های زمانه / نشست ‌علمی

دوره 7، شماره 28، اسفند 1401، صفحه 117-135

علی ذوعلم


پاسخ به پرسش‌ها و شبهات منتخب

دوره 7، شماره 28، اسفند 1401، صفحه 147-168

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات