کلیدواژه‌ها = بنی‌اسرائیل
بررسی علل بیماری‌های واگیردار در قوم بنی‌اسرائیل از منظر قرآن

دوره 5، شماره 18، تیر 1399، صفحه 51-74

حسن‌رضا رضایی؛ محمدکاظم حسینی کوهساری