نویسنده = آیت‌الله رضا رمضانی‌گیلانی
احترام به ادیان دیگر و آزادی‌بیان/ گزارش

دوره 6، شماره 21، فروردین 1400، صفحه 145-155

آیت‌الله رضا رمضانی‌گیلانی؛ سیدهاشم موسوی؛ اسقف‌اعظم سبوه سَرکیسیان