نویسنده = محمدکاظم حسینی کوهساری
بررسی علل بیماری‌های واگیردار در قوم بنی‌اسرائیل از منظر قرآن

دوره 5، شماره 18، تیر 1399، صفحه 51-74

حسن‌رضا رضایی؛ محمدکاظم حسینی کوهساری


منشأ بیماری‌های جسمی از منظر قرآن

دوره 4، شماره 13، فروردین 1398، صفحه 105-124

حسن رضا رضایی؛ محمدکاظم حسینی کوهساری