نویسنده = حسن‌رضا رضایی
تبیین ارزشمندی سلامت جسمانی، به‌مثابه یک مبنا از دیدگاه قرآن

دوره 8، شماره 29، خرداد 1402، صفحه 15-34

حسن‌رضا رضایی؛ فرج‌اله عباسی


بررسی نگرۀ تناقض گزاره‌های علمی قرآن با داده‌های علوم‌تجربی

دوره 6، شماره 23، مهر 1400، صفحه 29-49

حسن‌رضا رضایی؛ فرج‌اله عباسی؛ محمدکاظم حسینی‌کوهساری


پاسخ به شبهه توهین به اشخاص و گروه‌های اجتماعی در قرآن

دوره 6، شماره 21، فروردین 1400، صفحه 33-55

حسن‌رضا رضایی؛ فرج‌اله عباسی


بررسی نسبت تحریف قرآن به تفسیر شیعی علی‌بن‌ابراهیم قمی

دوره 5، شماره 20، دی 1399، صفحه 115-138

فرج‌اله عباسی؛ حسن‌رضا رضایی


بررسی علل بیماری‌های واگیردار در قوم بنی‌اسرائیل از منظر قرآن

دوره 5، شماره 18، تیر 1399، صفحه 51-74

حسن‌رضا رضایی؛ محمدکاظم حسینی کوهساری