نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی‌‌پور، قاسم رابطۀ فردیت انسان با امت اسلامی در حکومت دینی [دوره 3، شماره 12، 1397، صفحه 147-160]
 • اردبیلی، مریم جامعۀ ایرانی و چالش جمعیت [دوره 5، شماره 17، 1399، صفحه 7-31]
 • اعرافی، آیت‌الله علیرضا مهم‌ترین راهبردهای پاسخگویی به شبهات [دوره 6، شماره 23، 1400، صفحه 7-14]
 • اعرافی، آیت‌الله علیرضا راهکارهای ارائۀ پاسخ برتر به شبهات [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 7-16]
 • افخمی، اسماعیل جوهرۀ حیات انسان، روح الهی یا دم و بازدم [دوره 3، شماره 10، 1397، صفحه 145-160]
 • امیریان، محمود بررسی مسئلۀ دلالت معجزه بر صدق نبی و اعجاز ادبی قرآن با تکیه ‌بر شبهۀ بهائیان [دوره 6، شماره 22، 1400، صفحه 85-104]
 • امیریان، محمود بررسی و نقد برخی از شبهات تنافی عملکرد حضرت فاطمه(س) با عصمت ایشان [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 13-32]
 • امیریان، محمود نقش دعا در درمان بیماری‌ها (کرونا) [دوره 5، شماره 18، 1399، صفحه 125-139]
 • امیریان، محمود بررسی و تحلیل چرایی عدم نگارش کتاب توسط امام صادق(ع) [دوره 5، شماره 17، 1399، صفحه 67-82]
 • ایزدخواه، محمدابراهیم مفهوم‌شناسی و مصداق‌یابی «انفسنا» در آیۀ مباهله از دیدگاه شیعه و سنی [دوره 4، شماره 16، 1398، صفحه 97-112]
 • ایزدهی، سید سجاد انقلاب اسلامی و آفاق تمدنی آن / نشست [دوره 6، شماره 24، 1400، صفحه 9-23]

ب

 • باقری، ابراهیم موضوع‌ شناسی محاربه و افساد فی‌الارض در فقه و حقوق اسلامی [دوره 4، شماره 16، 1398، صفحه 21-58]
 • برمر، فاطمه بررسی و نقد برخی از شبهات تنافی عملکرد حضرت فاطمه(س) با عصمت ایشان [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 13-32]
 • برمر، فاطمه بررسی و تحلیل چرایی عدم نگارش کتاب توسط امام صادق(ع) [دوره 5، شماره 17، 1399، صفحه 67-82]
 • برنجکار، رضا نشست علمی تحلیل الاهیاتی مسئلۀ شر [دوره 5، شماره 19، 1399، صفحه 27-59]
 • بکتاش، ابوالحسن انقلاب اسلامی؛ مُهر پایانی بر نظام پادشاهی در ایران و ارزش‌های آن [دوره 6، شماره 24، 1400، صفحه 25-38]
 • بکتاش، ابوالحسن تبیین الگوی مدیریت سیاسی امام خمینی [دوره 5، شماره 17، 1399، صفحه 121-137]
 • بکتاش، ابوالحسن منافع ملّی و مصالح امّت اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1398، صفحه 57-70]
 • بکتاش، ابوالحسن نواندیشی دینی و نظریۀ ولایت فقیه [دوره 3، شماره 10، 1397، صفحه 69-86]
 • بهشتی، محمد خانواده و نگاه تربیتی امام خمینی(رحمه الله) [دوره 4، شماره 13، 1398، صفحه 7-23]
 • بهشتی، محمد خانواده و نگاه تربیتی امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 13، 1398، صفحه 7-23]

پ

 • پیری، محمدرضا بررسی تاریخی آیین‌های سوگواری در فرهنگ اسلامی [دوره 6، شماره 22، 1400، صفحه 19-40]
 • پیری، محمدرضا مفهوم‌شناسی و مصداق‌یابی «انفسنا» در آیۀ مباهله از دیدگاه شیعه و سنی [دوره 4، شماره 16، 1398، صفحه 97-112]
 • پیری، محمدرضا پژوهش تطبیقی آیۀ رضوان با رویکرد عدالت صحابه [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 17-33]
 • پیری، محمدرضا تبیین رابطه شناختی سورۀ انسان با اهل‌بیت(ع) با تکیه بر نقد شبهات [دوره 3، شماره 10، 1397، صفحه 29-47]

ت

 • ترخان، قاسم از خودبیگانگی زبان دین، وهم یا واقعیت؟ [دوره 3، شماره 9، 1397، صفحه 107-142]

ج

 • جماعتی، حسین بررسی و نقد نظریه تقدم اخلاق بر دین [دوره 3، شماره 9، 1397، صفحه 77-105]

ح

خ

 • خاموشی، مجید نقد نظریۀ مشروط بودن جواز اجرای احکام فقهی اسلام به اجرای کل احکام [دوره 6، شماره 22، 1400، صفحه 63-83]
 • خوش‌قلب، محمدمهدی بررسی آسیب‌های اخلاقی و فرهنگی آپارتمان‌نشینی، با نگرش به آموزه‌های اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 33-64]

د

 • دردشتی، احمد‌رضا ‌تبیین حکمت‌های محدودسازی گسترۀ آزادی‌ها در شریعت اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1400، صفحه 15-28]
 • دردشتی، احمد‌رضا نقد شبهۀ مخالفت آموزه‌های اسلام با پیشرفت مادی و اقتصادی [دوره 5، شماره 20، 1399، صفحه 37-55]
 • دردشتی، احمد‌رضا تحلیل و نقد انگارۀ ارتباط حجاب با فرهنگ مرد سالاری [دوره 5، شماره 17، 1399، صفحه 51-66]
 • دردشتی، احمد‌رضا نقد شبهۀ مبتنی بودن تربیت اسلامی بر ترس [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 77-89]
 • دردشتی، احمدرضا تحلیل و نقد روش‌شناختی مصاحبۀ دکتر سروش با سایت زیتون [دوره 5، شماره 19، 1399، صفحه 95-118]
 • دردشتی، احمدرضا جوهرۀ حیات انسان، روح الهی یا دم و بازدم [دوره 3، شماره 10، 1397، صفحه 145-160]
 • دردشتی، احمد‌رضا فامیل تبیین ضرورت اجتماعی ـ فرهنگی نهاد مسجد؛ بازخوانی کارکردها و کارویژه‌ها [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 65-82]
 • درویشی، نصرالله راهـکارهـای افـزایش نشاط خـانواده در قرنطینۀ خـانگی نـاشی از کـرونا [دوره 5، شماره 19، 1399، صفحه 79-94]
 • درویشی، نصرالله بررسی و تحلیل رابطۀ برپایی مجالس عزاداری با افسردگی [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 27-42]

ر

 • رستم‌نژاد، مهدی ابعاد تحول در برنامۀ آموزشی حوزه [دوره 3، شماره 12، 1397، صفحه 19-33]
 • رضائی مهر، حسن درباره مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 7-13]
 • رضاپور، محمدمهدی مقایسۀ سودمندی برخی دانشمندان و مخترعان نسبت به انبیا و اولیای الهی(ع) [دوره 5، شماره 20، 1399، صفحه 57-72]
 • رضایی، حسن‌رضا بررسی نگرۀ تناقض گزاره‌های علمی قرآن با داده‌های علوم‌تجربی [دوره 6، شماره 23، 1400، صفحه 29-49]
 • رضایی، حسن‌رضا پاسخ به شبهه توهین به اشخاص و گروه‌های اجتماعی در قرآن [دوره 6، شماره 21، 1400، صفحه 33-55]
 • رضایی، حسن‌رضا بررسی نسبت تحریف قرآن به تفسیر شیعی علی‌بن‌ابراهیم قمی [دوره 5، شماره 20، 1399، صفحه 115-138]
 • رضایی، حسن‌رضا بررسی علل بیماری‌های واگیردار در قوم بنی‌اسرائیل از منظر قرآن [دوره 5، شماره 18، 1399، صفحه 51-74]
 • رضایی، حسن رضا منشأ بیماری‌های جسمی از منظر قرآن [دوره 4، شماره 13، 1398، صفحه 105-124]
 • رضایی‌مهر، حسن «گام دوم» و مسئولیت‌های برعهده (با تکیه بر بیانیۀ راهبردی مقام‌معظم‌رهبری مدّظله‌العالی) [دوره 3، شماره 12، 1397، صفحه 7-18]
 • رضایی‌مهر، حسن بازخوانی کرامت انسان در اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 13، 1398، صفحه 25-50]
 • رضوی، روح الله میکروب، سرایت و قرنطینه در اسلام [دوره 5، شماره 18، 1399، صفحه 75-98]
 • رضوی، روح الله بازشناسی زمینه‌ها و رویکردهای اسطوره‌سازی از کوروش هخامنشی [دوره 4، شماره 13، 1398، صفحه 91-104]
 • رفیعی، حمیدالله تحلیل تاریخی ـ فکری تکفیر در فرقۀ وهابیت [دوره 4، شماره 13، 1398، صفحه 75-90]
 • رفیعی، محمدطاهر بررسی و نقد مبانی آموزۀ «محبت» در مسیحیت [دوره 3، شماره 10، 1397، صفحه 113-143]
 • رفیعی‌زابلی، حمیدالله نقد شبهۀ لزوم فارس بودن پیامبر ایرانیان [دوره 6، شماره 23، 1400، صفحه 65-88]
 • رفیعی زابلی، حمیدالله بررسی مسئلۀ دلالت معجزه بر صدق نبی و اعجاز ادبی قرآن با تکیه ‌بر شبهۀ بهائیان [دوره 6، شماره 22، 1400، صفحه 85-104]
 • رفیعی زابلی، حمیدالله بررسی انگاره‌های آزادی و گناه ذاتی از دیدگاه اسلام و مسیحیت [دوره 4، شماره 16، 1398، صفحه 59-72]
 • رفیعی زابلی، حمیدالله گناه ذاتی و فدا دو بنیاد اساسی آیین مسیحیت [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 35-49]
 • رمضانی‌گیلانی، آیت‌الله رضا احترام به ادیان دیگر و آزادی‌بیان/ گزارش [دوره 6، شماره 21، 1400، صفحه 145-155]
 • رهدار، احمد انقلاب اسلامی و آفاق تمدنی آن / نشست [دوره 6، شماره 24، 1400، صفحه 9-23]
 • رودگر، محمدجواد تجربه‌های نزدیک به مرگ / نشست ‌علمی [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 123-147]

ز

 • زروندی رحمانی، حسین میزان اختیارات و مسئولیت دولت در ایجاد محدودیت برای بیماران مبتلا به کرونا و مبانی آن [دوره 5، شماره 18، 1399، صفحه 99-124]
 • زمانی، محمدحسن بایسته‌های مهارت پاسخگویی به شبهات دینی [دوره 6، شماره 22، 1400، صفحه 7-18]
 • زمانی، محمدهاشم واکاوی و نقد شبهۀ امکان تحریف در قرآن [دوره 4، شماره 14، 1398، صفحه 121-139]

س

 • سجادی، سید مصطفی بررسی تطبیقی آیۀ وضو از نگاه اهل تشیع و تسنن [دوره 4، شماره 16، 1398، صفحه 73-96]
 • سجادی، سیدمصطفی مشروعیت تقلید از عالمان دین [دوره 3، شماره 12، 1397، صفحه 113-145]
 • سجادی، سیدمصطفی تبیین و تحلیل فقهی حکم قصاص [دوره 3، شماره 9، 1397، صفحه 143-159]
 • سراقی، همایون نقد شبهۀ محدودیت ارادۀ فرزندان در آموزه‌های تربیتی اسلام [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 83-101]
 • سراقی، همایون آسیب‌شناسی مراسم عزاداری با تأکید بر جامعۀ ایران [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 43-68]
 • سَرکیسیان، اسقف‌اعظم سبوه احترام به ادیان دیگر و آزادی‌بیان/ گزارش [دوره 6، شماره 21، 1400، صفحه 145-155]
 • سنجری، غلامعلی روش‌شناسی پاسخگویی به نظریۀ تنافی ادلۀ عصمت انبیا با ظاهر آیات قرآن [دوره 6، شماره 22، 1400، صفحه 105-127]
 • سنجری، غلامعلی نقش معنویت و شبهه‌زدایی کلامی در بهبود بیماری‌های فراگیر [دوره 5، شماره 19، 1399، صفحه 119-141]
 • سورنی، پیام بررسی مسئلۀ انگیزههای درخواست معجزاتِ اقتراحی پیامبر(ص) و انجام آن [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 51-76]
 • سوزنچی، حسین بایسته‌ها و مرزهای آسیب‌شناسی عزاداری / نشست ‌علمی [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 101-131]

ش

 • شادپور، میثم تحلیل انتقادی دیدگاه دکتر سروش در باب رؤیاانگاری وحی [دوره 5، شماره 20، 1399، صفحه 73-95]
 • شاکرین، حمیدرضا بررسی و تحلیل مسئلۀ شر و رنج انسان‎ها [دوره 5، شماره 18، 1399، صفحه 9-27]
 • شریفی، سیدمحسن بررسی شبهۀ انتساب ترور مخالفان به پیامبر‌اعظم(ص) [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 103-121]
 • شریفی، سیدمحسن بررسی شبهۀ عدم وجود و صحت روایات تولد و حیات امام‌مهدی(عج) از منظر اهل‌سنت [دوره 5، شماره 20، 1399، صفحه 97-114]

ص

 • صادقی، علی بررسی و نقد دیدگاه تعارض جرم‌انگاری توهین به مقدسات دینی با آزادی بیان [دوره 3، شماره 12، 1397، صفحه 35-53]
 • صفورایی پاریزی، محمدمهدی نقد شبهۀ محدودیت ارادۀ فرزندان در آموزه‌های تربیتی اسلام [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 83-101]
 • صمصامی، حسین واکاوی شاخص‌های عدالت در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 16، 1398، صفحه 7-19]

ط

 • طاهری، محمد تبیین عقلانی تناسب جرم و مجازات‌ اخروی و نسبت آن با عدالت و رحمت خداوند [دوره 6، شماره 22، 1400، صفحه 129-143]

ع

 • عالمیان، علی اکبر ارزیابی انتقادی دیدگاه برخی روشنفکران دربارۀ صدور انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 24، 1400، صفحه 39-53]
 • عباس‌پور، ابراهیم بررسی انتقادی ادعای دین گریزی مردم ایران [دوره 5، شماره 17، 1399، صفحه 139-153]
 • عباسی، فرج‌اله بررسی نگرۀ تناقض گزاره‌های علمی قرآن با داده‌های علوم‌تجربی [دوره 6، شماره 23، 1400، صفحه 29-49]
 • عباسی، فرج‌اله پاسخ به شبهه توهین به اشخاص و گروه‌های اجتماعی در قرآن [دوره 6، شماره 21، 1400، صفحه 33-55]
 • عباسی، فرج‌اله بررسی نسبت تحریف قرآن به تفسیر شیعی علی‌بن‌ابراهیم قمی [دوره 5، شماره 20، 1399، صفحه 115-138]
 • عباسی، فرج‌اله بررسی تطبیقی آراء آیت‌الله سبحانی و علامه طباطبایی و طنطاوی در موضوع جهان شمولی خطابات قرآنی [دوره 4، شماره 16، 1398، صفحه 113-134]
 • عباسی، فرج اله سورۀ مسد و آموزه‌های فراعصری [دوره 4، شماره 13، 1398، صفحه 125-139]
 • عزیزی، حسن آسیب‌شناسی مراسم عزاداری با تأکید بر جامعۀ ایران [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 43-68]
 • علیزاده‌موسوی، سیدمهدی طالبان و داعش، اشتراکات و افتراقات / نشست [دوره 6، شماره 23، 1400، صفحه 115-135]

غ

ف

 • فاضل لنکرانی، محمدجواد پرسش‌های فقهی عزاداری در دوران کرونا [دوره 5، شماره 19، 1399، صفحه 7-25]
 • فامیل دردشتی، احمدرضا تأملاتی درون‌دینی بر پیاده‌روی اربعین [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 69-84]
 • فدایی، احسان بررسی تحلیلی الگوی رفتاری پیشنهادی قرآن در موضوع طلاق [دوره 4، شماره 16، 1398، صفحه 135-160]
 • فرمانیان، مهدی طالبان و داعش، اشتراکات و افتراقات / نشست [دوره 6، شماره 23، 1400، صفحه 115-135]
 • فروتن، علی‌اصغر تأملاتی درون‌دینی بر پیاده‌روی اربعین [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 69-84]
 • فروغی، میثم نقد ادلۀ قرآنی کثرت‌گرایی دینی [دوره 6، شماره 23، 1400، صفحه 51-64]

ق

ک

 • کاظمی‌راد، رضا تـوهین به مـقدسات از منظر ادیـان ابـراهیمی و نـظام‌هـای حقوقی غربی [دوره 6، شماره 21، 1400، صفحه 83-107]
 • کریمی، حمید انقلاب ما انفجار نور بود [دوره 6، شماره 24، 1400، صفحه 7-8]
 • کریمی، حمید نقد شبهۀ لزوم فارس بودن پیامبر ایرانیان [دوره 6، شماره 23، 1400، صفحه 65-88]
 • کریمی، حمید سخن سردبیر [دوره 5، شماره 18، 1399، صفحه 5-6]
 • کریمی، حمید تبیین رابطۀ گناهان جدید در بروز بلایای جدید در جوامع بشری [دوره 5، شماره 19، 1399، صفحه 61-78]
 • کریمی، حمید بررسی مسئلۀ انگیزههای درخواست معجزاتِ اقتراحی پیامبر(ص) و انجام آن [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 51-76]

گ

 • گلپایگانی، حسن نقش معنویت و شبهه‌زدایی کلامی در بهبود بیماری‌های فراگیر [دوره 5، شماره 19، 1399، صفحه 119-141]

ل

 • لطفی، عبدالله بررسی و نقد انگارۀ اهل سنت در عدم پایبندی شیعه به قرآن و تفسیر [دوره 4، شماره 14، 1398، صفحه 99-119]
 • لطیفی، سید روح‎الله نقد توجیه پذیری سکولاریسم با آموزه‌های قرآن [دوره 5، شماره 17، 1399، صفحه 33-49]
 • لطیفی، سید روح الله دکترین سیاسی مکتب نجف [دوره 4، شماره 14، 1398، صفحه 71-98]
 • لک‌زایی، نجف جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 10، 1397، صفحه 7-27]

م

 • مجتبی‌زاده، علی مبانی و منطق مقاومت و استکبارستیزی جمهوری اسلامی [دوره 6، شماره 24، 1400، صفحه 55-70]
 • مجتبی‌زاده، علی تحلیل راهبردی دلایل اهانت به مقدسات اسلامی در غرب [دوره 6، شماره 21، 1400، صفحه 109-128]
 • مجتبی‌زاده، علی توطئه‌های آمریکا علیه ایران و واکاوی دلایل دشمنی با انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 20، 1399، صفحه 139-162]
 • مجتبی‌زاده، علی بازخوانی عوامل ریزش های انقلاب اسلامی از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 91-108]
 • محسنی، مصطفی بررسی رابطۀ اهل‌بیت (ع)و ایرانیان [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 85-100]
 • محمدرضایی، محمد نشست علمی تحلیل الاهیاتی مسئلۀ شر [دوره 5، شماره 19، 1399، صفحه 27-59]
 • محمدرضایی، محمد نقش دعا در درمان بیماری‌ها (کرونا) [دوره 5، شماره 18، 1399، صفحه 125-139]
 • محمدزاده، قاسم پاسخ به شبهۀ وهابیت در مسئلۀ جواز سبّ‌ولعن در مذهب تشیع [دوره 6، شماره 23، 1400، صفحه 89-114]
 • محمدزاده بنی طرفی، مهدی پاسخ به شبهۀ وهابیت در مسئلۀ جواز سبّ‌ولعن در مذهب تشیع [دوره 6، شماره 23، 1400، صفحه 89-114]
 • محمدی‌شاهرودی، رضا تجربه‌های نزدیک به مرگ / نشست ‌علمی [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 123-147]
 • مختاری، حسین حکم قصاص و تبیین عدالت جزایی نسبت به شرطیت تساوی دین [دوره 4، شماره 13، 1398، صفحه 141-160]
 • مدهوشی‌مزرعی، محمدامین پاسخ به شبهۀ وهابیت در مسئلۀ جواز سبّ‌ولعن در مذهب تشیع [دوره 6، شماره 23، 1400، صفحه 89-114]
 • مزروعی، رسول رابطۀحق مادری و سقط جنین حق مادری و سقط جنین [دوره 5، شماره 20، 1399، صفحه 11-35]
 • ملک زاده، محمد مروری بر دستاوردهای استکبارستیزی انقلاب اسلامی ایران [دوره 6، شماره 24، 1400، صفحه 71-86]
 • مهربان، غلامرضا دولت تراز انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام‌معظم‌رهبری [دوره 6، شماره 24، 1400، صفحه 87-106]
 • موسوی، سیدهاشم احترام به ادیان دیگر و آزادی‌بیان/ گزارش [دوره 6، شماره 21، 1400، صفحه 145-155]
 • موسوی مقدم، سیدمحمد بررسی و نقد شبهه انکار اعجاز بلاغی قرآن با ادعای جهان شمولی قرآن کریم [دوره 4، شماره 13، 1398، صفحه 51-74]
 • موسوی مقدم، سیدمحمد پاسخی به شبهات پیرامون سوگندهای قرآن [دوره 3، شماره 9، 1397، صفحه 41-76]
 • میرزایی، محمدعلی ظرفیت‌های منطـقـه‌ای و بین‌المللی اربـعین و آسـیب‌شناسی آن [دوره 4، شماره 14، 1398، صفحه 7-36]
 • میرقیصری، سید روح الله مناسبات دین و علم تجربی [دوره 3، شماره 10، 1397، صفحه 99-111]
 • میرمعزی، سیدحسین اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی [دوره 3، شماره 9، 1397، صفحه 19-40]
 • میلان نورانی، محمدجعفر علل و زمینه‌های مواجهۀ نظامی پیامبر با یهود بنی‎قریظه [دوره 5، شماره 17، 1399، صفحه 83-103]

و

 • وحیدپور، حسین احکام فقهی حیوانات خانگی / نشست ‌علمی [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 109-132]

ه

 • هرندی، محمد جعفری نشست علمی تحلیل الاهیاتی مسئلۀ شر [دوره 5، شماره 19، 1399، صفحه 27-59]
 • هنرجو، محسن تبیین اصل تناسب جرم و مجازات با تطبیق بر سَبُّ‌النبی(ص) [دوره 6، شماره 21، 1400، صفحه 129-144]
 • هنرجو، محسن ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین المللی اربعین و آسیب‌شناسی آن [دوره 4، شماره 14، 1398، صفحه 37-56]
 • هنرجو، محسن جرم انگاری ارتداد در حکومت دینی و اختیاردر گزینش دین [دوره 3، شماره 10، 1397، صفحه 87-98]