کلیدواژه‌ها = نشست
طالبان و داعش، اشتراکات و افتراقات / نشست

دوره 6، شماره 23، مهر 1400، صفحه 115-135

سیدمهدی علیزاده‌موسوی؛ مهدی فرمانیان؛ یاسر قزوینی‌حائری